2023

Van oud ijzer naar nieuwe kansen: de waarde van recyclen voor onze planeet

Recycling is van cruciaal belang voor het behoud van onze planeet. Door afval opnieuw te gebruiken, kunnen we het verbruik van natuurlijke hulpbronnen verminderen en onze ecologische voetafdruk verkleinen. Het vermindert ook de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat en de vervuiling die daarmee gepaard gaat. Er zijn veel materialen die kunnen worden gerecycled, waaronder papier, glas, plastic, metaal en karton. Het recyclen van oude metalen is ook mogelijk en is een belangrijke bron van secundaire grondstoffen.