The Recycling Blog

Recycling: oud ijzer

Recycling

Recycling van oud ijzer is het verzamelen en bewerken van het metaal zodat het opnieuw kan gebruikt worden bij de productie van nieuwe goederen. Het recycleren gebeurt in verschillende stappen. Eerst is er het verzamelen, gevolgd door het sorteren, versnipperen en smelten tot de productie van herbruikbaar materiaal. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die een aantal van deze behandelingen kunnen uitvoeren.


Recycleren van oud ijzer is een belangrijke economische activiteit geworden

Het recycleren van oud ijzer is milieuvriendelijker dan het extraheren en verwerken van nieuw materiaal, terwijl er ook nieuwe banen worden gegenereerd in deze relatief nieuwe industrie. Metaalrecycling is een echte industrie geworden met verschillende vertakkingen gaande van de schrootverzamelaar tot de grote recyclagebedrijven. Recycling van schroot heeft veel belangrijke voordelen en heeft belangrijk voordelen, zowel op het vlak van het milieu als de economische voordelen. Het produceren van nieuwe grondstoffen vanuit schroot heeft een veel lager negatief milieueffect dan de productie van nieuw materiaal. 


Onderscheid tussen gewoon metaal en non-ferro metaal

Bij het recycleren van oud ijzer is er onderscheid te maken tussen ijzerhoudend metaal en non-ferro metaal. Terwijl ijzerhoudend metaal een zekere mate van ijzer bevat zal non-ferro metaal geen ijzer bevatten. Het bevat andere soorten metalen zoals aluminium, koper, lood, nikkel, tin, zink of nog andere.


De recyclageketen van metalen

Het recyclageproces begint bij de metaalverzamelaar, die kleine hoeveelheden schroot ophaalt en dit verkoopt aan schrootwerven of bedrijven die instaan voor het sorteren en het verder verwerken van de metalen. Meestal worden de metaalhoudende delen direct afgezonderd door het gebruik van zware elektromagneten. Een grote bron van oud ijzer zijn de afgedankte auto's. Terwijl het volume van ijzerhoudende metalen veel groter is, genereren non-ferrometalen een grotere industriële omzet door hun grotere waarde. De topcategorieën wat betreft recyclage van non-ferro-schroot metaal omvatten, in volgorde van belangrijkheid: aluminium, koper, lood, zink en nikkel. Het recyclagepercentage is ook zeer belangrijke factor in de recyclage-industrie. De recyclagewaarden verschillen, afhankelijke van de kwaliteit van het oorspronkelijke materiaal. Zo kan het metaal van auto's voor bijna 100 % hergebruikt worden, voor structureel staal, dat meestal komt van afbraak van grote gebrouwen, gaat dit tot 98 procent, terwijl het voor metalen blikjes nog tot 66 procent gaat.


Nog veel werk aan de winkel

Er is echter nog veel werk nodig om het recyclagepercentage voor metalen te verhogen. Er moet verder gezocht worden naar technieken om de demontage en de scheiding van de soorten gemakkelijker te maken. We mogen nog zo ons best doen om alles te sorteren en te recycleren, het milieueffect wordt volledig tenietgedaan als er geen oplossingen gevonden worden voor de afgedankte metalen in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. De voortdurende verbetering van recyclagetechnologieën en inzamelingssystemen is noodzakelijk om de stroom van de velen soorten oud ijzer en alle mogelijke legeringen te kunnen verwerken.


Milieuvoordelen van recycling

Afgezien van het feit dat het oude ijzer niet meer op stortplaatsen terecht komt zijn er nog een groot aantal positieve milieueffecten in tegenstelling tot het produceren van nieuwe metaal. Zo is er voor het recycleren veel minder energie nodig. Voor het recycleren van bijvoorbeeld aluminium is er 95 procent minder energie nodig dan voor de productie van nieuw aluminium. Daarnaast wordt door het recycleren van een ton staal het gebruik van 1.2 ton ijzererts, 1,4 ton kolen en 60 kilogram kalksteen vermeden.

Kijk voor een oud ijzer recyclagebedrijf in Amsterdam op de site van Firma Blom & Zn


Delen